Instalacijski material

Prezračevalne cevi FRS R 75 so antistatične in antibakterijske, izdelane pa so iz plastike namenjene za živila. Polaganje je hitro in preprosto. Cevi lahko vgradimo že v ploščo, ali pa v estrihe pod talno gretje. Cevi morajo biti napeljane znotraj toplotnega ovoja stavbe, sicer izgubljamo energijo še preden pride odpadni zrak do rekuperatorja oz. sveži do vpiha v prostor.

Prezračevalne cevi za povezavo dovodnega in odvodnega zraka z rekuperatorjem in razdelilne komore ter fasado (zajem svežega zraka) in streho (odvod odpadnega zraka).