Prezračevalne enote

Zahteve glede postavitvenega prostora: 

  • Priprava se lahko montira na vsakem suhem in ogrevanem prostoru v hiši, kjer neznatni zvoki obratovanja ne poslabšajo bivalnega udobja. 

  • Daljinsko upravljanje se lahko montira na vsakem poljubnem prostoruv hiši (maks. dolžina vodnika 50 m). 

  • Dele sistema razvoda zraka, ki potekajo skozi neogrevanaobmočja hiše, se mora toplotno izolirati z materiali, ki so nepropustniza difundiranje pare in debeli min. 50 mm.

  • Za instalacijo sta potrebna vtičnica z zaščitnim kontaktom inodvod za odtok kondenzata. Za zagotavljanje odtoka kondenzata se mora po potrebi lokalno izvesti kanalizacija.