Vodovod

Vsepovsod nas obdaja voda. Več kot 70% zemeljske površine prekrivajo oceani in morja. Voda je odločilnega pomena za naš planet in za življenje na njem, saj jo potrebujejo ljudje, živali in rastline. Množičnost in raznolikost uporabe je življenskega pomena ,kakor odločitev o izbiri in načrtovanju sistema za oskrbo z hladno in toplo vodo. Osnova za načrtovanje so dnevne potrebe po topli vodi, številu uporabnikov, življenskega standarda in higijenskih navad posameznika.


Pogoji za izvedbo vodovodnih instalacij

 • Pred pričetkom del moramo določiti nivo, ki bo označeval višino 100 cm od gotovega poda 

 • Priporočena višina tlakov 15-20 cm, odvisno od talne ali medetažne plošče

 • Potrebujemo tehnične načrte sanitarnih elementov 

 • Določiti tip generatorja toplote in njegovo lokacijo za postavitev vodovodnih priključkov 

 • Določiti lokacijo vstopa glavnega voda v objekt, lokacijo odčitavnja porabe (zidna niša, tipska omarica ali tipski zunanji jašek) 

 • Določiti lokacijo filtriranja in zmanjševanja tlaka vode, v kolikor se pakažejo potrebe

Materiali, ki jih najpogosteje uporabljamo: 

 • Cevovodi iz alumplasta dimenzije fi 16mm, fI 20mm, fi 26mm, fi 32mm, fi 40mm 

 • Cevovodi iz zamreženega polietilena dimenzije fi 16mm, fi 20mm, fi 25mm 

 • Podometni Geberit elementi in predstenski inštalacijski sistemi 

 • PP odtočna kanalizacija

Spajanje cevovodov 

 • Za spajanje cevovodov uporabljamo najsodobnejšo PRESS tehniko s stiskanjem 

 • Cevi so atestirane na tlak 10 bar in temperaturo 95 stopinj

 • Po spajanju cevovodov je obvezen tlačni preizkus z vodo po navodilih proizvajalca

Odtočna kanalizacija, odduhi, prezračevanje kopalnic, cirkulacija tople sanitarne vode

Posebno pozornost posvečamo načrtovanju in izvedbi kanalizacije, kar je možno le pri novogradnjah. Priporočljivo je izvesti več vertikalnih vodov, ki so med seboj povezani v temeljni plošči (jašku) ali izven tlorisa objekta. Posledica takšnega načina izvedbe odtočne kanalizacije je zmanjšanje horizontalnih vodov, ki so ovira pri izvedbi ostalih instalacij, naprimer talno ogrevanje v sanitarijah. (na slikah)

Odtočne cevi je potrebno speljati v odduh, ki poteka skozi streho na prosto. Cevi za prezračevanje kopalnic se s posebno tehniko za preprečevanje kondenzacije tudi speljejo skozi streho na prosto. Cirkulacija tople sanitarne vode se lahko po našem predlogu in izbiri investitorja inštalira za vsako odjemno mesto posebej.

Poraba vode na podlagi statističnih podatkov

Povprečna poraba vode v stanovanju za 1 osebo na dan je:

1.Skupina

 • Kopanje 35l

 • Pomivanje posode 8l 

 • Umivanje 7l 

 • Pitje, kuhanje 3l

 • Skupaj 53l 

2. Skupina

 • Izpiranje WC 18l 

 • Pranje perila 18l 

 • Čiščenje 4l 

 • Zalivanje vrta 5l 

 • Skupaj 45l

V prvi skupini uporabljamo higiensko neoporečno, torej pitno vodo, v drugi skupini zahteve po kakovosti niso tako stroge, zato lahko uporabimo deževnico. 

Osnovni podatki za izračun letne porabe tople vode in porabo energije

Letno porabo tople sanitarne vode ocenimo glede na modele uporabnikovPoraba tople sanitarne vode (vključena poraba umivalnikov in pomivanje posode)
ModelDnevna poraba na osebo v litrihPovprečna dnevna poraba na osebo
1sistem z običajno kadjo15-47 l/dan31 l/dan
2sistem z običajno kadjo33-56 l/dan44 l/dan
3sistem z veliko kadjo48-71 l/dan59 l/dan
4sistem z običajno kadjo in tušem22-54 l/dan38 l/danPovprečna poraba energije za pripravo tople sanitarne vode za posamezna mesta porabe:

 • Kad prostornine140l 5,82 KW

 • Kad prostornine 160l 6,51 KW

 • Velika kad (1800X750) 8,72 KW

 • Tuš kabina z varčno prho 1,63 KW

 • Tuš kabina z običajno prho 3,66 KW

 • Tuš kabina z luksuzno prho 7,32 KW Bide 0,81 KW

 • Umivalnik (630 X 560) 0,70 KW

 • Umivalnik za umivanje rok 0,35 KW

 • Pomivanje posode 0,16 KW


Odločite se in postanite eden izmed mnogih zadovoljnih uporabnikov strojnih instalacij podjetja Smevt d.o.o.